Schade Expertise

Autoschade en de afwikkeling ervan

Wanneer u schade heeft opgelopen, schakelt, in de meeste gevallen, uw verzekeraar een expert in. Deze expert bekijkt de schade en bepaalt aansluitend de omvang van de schade, de wijze waarop deze schade hersteld moet worden of eventueel niet, de kosten die aan een reparatie verbonden zijn en het uiteindelijke schadebedrag.

In de meeste gevallen wordt het schaderapport opgemaakt in samenspraak met ons en in enkele gevallen ook met de verzekerde zelf erbij aanwezig. Aangezien Adco autoschade een goede, lees betrouwbare, naam heeft bij de experts, zal, om die reden, de expert de visie van Adco op de schade ook laten meewegen bij het eindadvies. In de meeste gevallen worden expert/verzekeraar, Adco autoschade en de verzekerde het wel met elkaar eens.

Steeds meer verzekeraars geven de voorkeur aan een snelle afwikkeling van schades en met de komst van het internet is dit ook mogelijk en accepteert deze bij kleinere schades veelal ook digitaal foto- en filmmateriaal van de schade(s) en kunnen wij op die manier vaak snel uw schade verhelpen en bent u weer spoedig terug op de weg. U hoeft zich bij Adco autoschade niet te bekommeren over de schadeafhandeling, aangezien dit bij ons soepel wordt geregeld.